Steunpunt Monumenten & Archeologie


Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is een toegankelijke vraagbaak voor gemeenten met vragen over archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap, cultuurhistorie en andere onderwerpen in de sfeer van het erfgoed.

Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen de Stichting NMF en MOOI Noord-Holland en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meer informatie is te vinden op de eigen website van het Steunpunt >