Ondersteuning van zelfstandige musea

Als plaatselijke of regionale stakeholders ervan overtuigd zijn dat een museum toekomst heeft als zelfstandige instelling, biedt het NMF hiervoor alle mogelijke ondersteuning. Het NMF kan de zorg voor personeel en vrijwilligers, maar ook die voor tentoonstellingen, de museumwinkel, horeca-arrangementen en zelfs voor bovenlokale of regionale samenwerkingsverbanden op zich nemen. Als museumeigenaren dit wensen, neemt het NMF de volledige exploitatie van een museum op zich. In alle gevallen zet het NMF in op verdienmodellen die de afhankelijkheid van subsidies sterk verminderen. De collectie die het hart van het museum vormt, blijft daarbij steeds in handen van een zelfstandige partij, of dat nu een overheid, een stichting, of een particuliere eigenaar is.

Het NMF biedt zelfstandige musea onder meer:

  • Ondersteuning voor besturen, sponsoren en professionals
  • Verminderde afhankelijkheid van subsidies
  • Inbedding in bredere cultuurverbanden
  • Services op het gebied van personeelszorg, vrijwilligersondersteuning, museumwinkel, horeca, zaalverhuur, fondsenwerving, crowdfunding en evenementen
  • Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit (ISO-9001 en VCA gecertificeerd)