Inbedding van musea in breed cultureel verband

Veel overheden zoeken momenteel naar wegen voor het tot stand brengen van toekomstbestendige combinaties van - of samenwerkingen tussen - museum, archief, bibliotheek, theater, muziekzaal of verenigingshuis. Het NMF helpt bij het verkennen van de wegen en tevens bij de realisatie van een eenmaal gekozen pad. Het NMF focust in eerste instantie op het museum, maar gaat op verzoek graag verder. Als bijvoorbeeld het opstellen of realiseren van een de brede cultuursector dekkende visie is gevraagd, staat het NMF met raad en daad paraat. Het NMF zet daarbij, ook als het om bredere culturele verbanden gaat, vol in op vormen van exploitatie die de afhankelijkheid van subsidies verminderen.

Het NMF biedt musea rond inbedding onder meer:

  • Advies en ondersteuning
  • Verminderde afhankelijkheid van subsidies
  • Services op het gebied van personeelszorg, vrijwilligersondersteuning, museumwinkel, horeca, zaalverhuur, fondsenwerving, crowdfunding en evenementen
  • Waarborgen voor kwaliteit en continuïteit (ISO-9001 en VCA gecertificeerd)