Financieel

 

Beloningsbeleid

Conform het vigerende beloningsbeleid vervullen alle huidige bestuurders hun reguliere bestuursfunctie op vrijwillige basis en ontvangen zij hiervoor – net als andere voor de stichting werkzame vrijwilligers – geen beloning. De door een bestuurder in verband met zijn functie gemaakte kosten worden aan hem vergoed. Het bestuur kan aan een bestuurder een beloning toekennen, maar momenteel is dat niet het geval. Bij de bepaling van medewerker-salarissen oriënteert het NMF zich op de Museum CAO. 


Financiële verantwoording

Een Financieel Verslag voor het jaar 2020 komt binnenkort beschikbaar.
Voor het jaar 2019 is een Financieel Verslag beschikbaar als download >>

Het RSIN-nummer van de Stichting Nationaal Museumfonds is 8533277.


ANBI-status

De Stichting Nationaal Museumfonds is door de belastingdienst per 1 januari 2015 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting heeft de status van culturele ANBI.