Bestuur & medewerkers

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal van ten minste vier bestuurders. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. In vacatures voorziet het bestuur zelf. Bestuurders vervullen hun functie op vrijwillige basis. Zij ontvangen vacatiegeld en een vergoeding voor de onkosten die zij maken in verband met uitoefening van hun functie. Het bestuur telt momenteel de volgende vier leden:

  • Jan Hendriks (1962), voorzitter;
  • Erwin van Iersel (1962), penningmeester;
  • Ger Welbers (1958);
  • Henk van Zandvoort (1950).

Het bestuur wordt geadviseerd door: 

  • Renée Magendans (1949), oud-directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden;
  • Dorien Froling (1967), directeur-bestuurder Libau en mede-initiatiefnemer van het NMF.

Het stichtingsbestuur is per post te bereiken via het adres:

Stichting Nationaal Museumfonds
Westerplein 4a
1901 NA Castricum


Medewerkers

Personeel wordt per grotere of kleinere opdracht ingehuurd.