Bestuur, medewerkers & beleid

De stichting Nationaal Museumfonds heeft als statutair doel:
1. Het (doen) exploiteren van musea voor nationaal en internationaal publiek waaronder begrepen het uitvoeren van alle activiteiten die daaraan ondersteunend zijn;
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid

De statutaire doelstelling is momenteel uitgewerkt in de Meerjarenvisie Nationaal Museumfonds 2015-2020.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal van ten minste vier bestuurders. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. In vacatures voorziet het bestuur zelf. Bestuurders vervullen hun functie op vrijwillige basis. Zij ontvangen vacatiegeld en een vergoeding voor de onkosten die zij maken in verband met uitoefening van hun functie. Het bestuur telt momenteel de volgende vier leden:

  • Jan Hendriks (1962), voorzitter
  • Erwin van Iersel (1962), penningmeester
  • Ger Welbers (1958)
  • Henk van Zandvoort (1950)

Als ambtelijk secretaris van het bestuur treedt op de directeur van de stichting, de heer Joost van der Net.

Het bestuur wordt geadviseerd door: 

  • Renée Magendans (1949), oud-directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
  • Dorien Froling (1967), directeur Archeologisch Diensten Centrum en mede-initiatiefnemer van het NMF.

Het stichtingsbestuur is per post te bereiken via het adres:

Stichting Nationaal Museumfonds
Westerplein 4a
1901 NA Castricum

Medewerkers

Het bureau van de Stichting NMF wordt bemand door:

  • Joost van der Net (1969), directeur
  • Kristel Witkam (1994), bureaucoördinator