Bestuur & beleid

De stichting Nationaal Museumfonds heeft als statutair doel:
1. Het (doen) exploiteren van musea voor nationaal en internationaal publiek waaronder begrepen het uitvoeren van alle activiteiten die daaraan ondersteunend zijn;
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid

De statutaire doelstelling is momenteel uitgewerkt in de Meerjarenvisie Nationaal Museumfonds 2015-2020.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur zelf te bepalen aantal van ten minste vier bestuurders. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. In vacatures voorziet het bestuur zelf. Bestuurders vervullen hun functie op vrijwillige basis. Zij ontvangen vacatiegeld en een vergoeding voor de onkosten die zij maken in verband met uitoefening van hun functie.

  • Dorien Froling (1967)
  • Jan Hendriks (1962), voorzitter
  • Erwin van Iersel (1962), penningmeester
  • Joost van der Net (1969), secretaris
  • Ger Welbers (1958)
  • Henk van Zandvoort (1950)

Het bestuur wordt geadviseerd door: 

  • Renée Magendans (1949), oud-directeur van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Het stichtingsbestuur is per post te bereiken op het volgende adres:

Stichting Nationaal Museumfonds
Westerplein 4a
1901 NA Castricum