Beleid


De Stichting NMF wijdt zich vanaf haar oprichting aan de ondersteuning van musea. Haar statutaire doelstelling is voor nu uitgewerkt in de Meerjarenvisie Nationaal Museumfonds 2015-2020.

Sinds op 1 januari 2017 de fusie van de Stichting NMF met de Noord-Hollandse Cultuurcompagnie effectief werd, houdt de Stichting NMF zich ook nadrukkelijk bezig met de promotie en ondersteuning van erfgoed in het algemeen. De Meerjarenvisie 2021-2025, momenteel in voorbereiding, zal het bredere werkveld nadrukkelijk markeren.