Beleid


De Stichting NMF wijdt zich vanaf haar oprichting aan de ondersteuning van musea. 
Sinds op 1 januari 2017 de fusie van de Stichting NMF met de Noord-Hollandse Cultuurcompagnie effectief werd, houdt de Stichting NMF zich ook nadrukkelijk bezig met de promotie en ondersteuning van erfgoed in het algemeen. 

Momenteel wordt het beleid van de stichting bepaald door haar rol als contractpartij van de provincie Noord-Holland. In deze rol tekent de stichting voor het archeologisch deel van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. De administratieve en operationele taken rond deze activiteit worden verzorgd door, en voor rekening van NMF Erfgoedadvies bv.