Activiteiten


In het kalenderjaar 2018 heeft de Stichting NMF de volgende activiteiten ontplooid:

  1. de advisering van diverse musea en erfgoedinstellingen, met name inzake fondsenwerving en financieel beheer;
  2. de ondersteuning en begeleiding van het Noord-Hollands archeologisch museum Huis van Hilde te Castricum;
  3. de invulling, ten behoeve van de Provincie Noord-Holland, van het archeologisch deel van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland.

De advisering van musea en erfgoedinstellingen alsook de ondersteuning en de begeleiding van het Huis van Hilde werden gedragen door de twee medewerkers van de Stichting NMF in het jaar 2018: Joost van der Net, directeur, en Kristel Witkam, bureaucoördinator.

Aan het Steunpunt Monumenten en Archeologie werd in 2018 in opdracht van en onder toezicht van de Stichting NMF invulling gegeven door medewerkers van de NMF Erfgoedadvies BV.