Activiteiten


In het kalenderjaar 2020 heeft de Stichting NMF de volgende activiteiten ontplooid:

  1. de advisering van diverse musea en erfgoedinstellingen, met name inzake digitalisering, fondsenwerving en financieel beheer;
  2. de ondersteuning en begeleiding van het Noord-Hollands archeologisch museum Huis van Hilde te Castricum;
  3. de invulling, ten behoeve van de Provincie Noord-Holland, van het archeologisch deel van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland.

De advisering van musea en erfgoedinstellingen alsook de ondersteuning en de begeleiding van het Huis van Hilde werden o.a. gedragen door Joost van der Net, directeur.

Aan het Steunpunt Monumenten en Archeologie en de Digitaal Erfgoedcoach werd in 2020 in opdracht en onder toezicht van de Stichting NMF invulling gegeven door medewerkers van de NMF Erfgoedadvies BV.