Activiteiten & financieel

Een overzicht van Activiteiten van het Nationaal Museumfonds in 2016 komt binnenkort beschikbaar.

Activiteiten NMF 2016 >>

Beloningsbeleid

Conform het vigerende beloningsbeleid vervullen alle huidige bestuurders hun reguliere bestuursfunctie op vrijwillige basis en ontvangen zij hiervoor – net als andere voor de stichting werkzame vrijwilligers – geen beloning. De door een bestuurder in verband met zijn functie gemaakte kosten worden aan hem vergoed. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen. Voor de periode van 1 juni 2017 tot en met 28 februari 2018 is dit het geval voor Dr. M.J. van der Net. Hij treedt gedurende deze periode op als gedelegeerd bestuurder, belast met de opzet van een stichtingsbureau.

Financiële verantwoording

Voor het jaar 2016 is een Financieel Verslag beschikbaar als download >>

Het RSIN-nummer van de Stichting Nationaal Museumfonds is 8533277.

ANBI-status

De Stichting Nationaal Museumfonds is door de belastingdienst per 1 januari 2015 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting heeft de status van culturele ANBI.